Shirleys valpar

Shirleys valpar födda den 2 februari 2015 efter CH Semlans Lars-Einar.