Marsvinsutställning Eskilstuna 10 december 2016

Marsvinsutställning i Eskilstuna 10 december 2016

Skärets Chokladkaka, 3 mån, fick sitt första cert.

Skärets Chokladkaka

Skärets Chokladkaka

eskilstuna-10-dec-2016-seniorer

Malaxis Q-tip under bedömning av Lena Tysk. Certet gick till silveragoutin Solvmand L1 Potter. I bakgrunden höger Malaxis Last Chocolate Factory, vänster Malaxis Queen of Hope

eskilstuna-10-dec-2016

Amiras Leopard Flower på bedömning. Malaxis Living Moon (närmast i bilden), Malaxis Laughing at the Moon och Malaxis Last Chocolate Factory (längst bort t höger) är kullsyskon.